Žal še vedno uporabljate brskalnik Internet Explorer 6, ki je sedaj že zastarel.
For safer, more reliable browsing it is recommended that you upgrade your browser to one of these browsers:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

Pogoji uporabe

Avtorsko zaščiteno © 2012 Olympus Europa Holding GmbH.

Vse pravice pridržane. Vse gradivo, objavljeno na teh spletnih straneh, je zaščiteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zaščiti tržnih znamk.

Olympus Europa Holding GmbH je v skladu z nemškim pravom družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Hamburgu (Nemčija). Podjetje je registrirano pod številko HRB 10554, njegov namen pa je trgovanje z optičnimi instrumenti, poslovnimi pripomočki in s tem povezanimi izdelki. Davčna številka podjetja je DE118673662. Direktor podjetja je Stefan Kaufmann.

Pogoji uporabe

Ta spletna stran je namenjena samo za prebivalce Evropske unije, Rusije, Srednjega vzhoda in Afrike. Odobreni indikatorji izdelkov, registracije in predstavitve se lahko od države do države razlikujejo. Za vse ostale države obiščite globalno spletno stran našega podjetja na www.olympus-global.com ali spletno stran podjetja za vašo državo, če želite pridobiti informacije o dostopnosti naših izdelkov na vaši lokaciji in najnovejše podrobnosti registracije ter odobreno oznako izdelka.

Veljavni zakoni

Spletne strani vsebujejo podatke o izdelkih, ki so v posameznih deželah na voljo ali pa tudi ne. Če je potrebno, so omenjeni izdelki odobreni s strani ustreznega vladnega upravnega organa, v skladu s predvideno uporabo in omejitvami, ki veljajo v posameznih deželah. V vsaki državi veljajo posebni zakoni, predpisi in medicinske prakse, ki urejajo posredovanje medicinskih in ostalih informacij o medicinskih izdelkih na spletu. Nič, kar je na teh straneh objavljeno, ni namenjeno in ne sme biti dojeto kot spodbujanje k nakupu ali oglaševanje kateregakoli izdelka, niti kot predstavitev izdelkov, ki v deželi, kjer prebiva obiskovalec naših spletnih strani, niso zakonsko odobreni.

Dopolnitev pogojev uporabe

Olympus Europa Holding GmbH objavlja podatke na strežniku kot javno storitev, namenjeno svojim strankam, in si pridržuje pravico do sprememb vsebine brez predhodne najave. Olympus Europa Holding GmbH ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost in/ali zanesljivost vsebine, objavljene na spletnih straneh.

Z vstopom na naše spletne strani se strinjate z določili in pogoji uporabe, kot so navedeni v nadaljevanju.

Izvzetje odgovornosti

Spletne strani so na voljo »kakršne so« in so lahko podvržene razširitvam, dopolnitvam in posodobitvam. Čeprav si Olympus zelo prizadeva javnosti zagotoviti točne in najnovejše informacije, ne prevzema nikakršne odgovornosti in ne jamči za pravilnost in aktualnost vsebin na spletnih straneh, niti ne prevzema odgovornosti za napake, manjkajoče ali morebitne zastarele podatke. Še posebej Olympus ne prevzema odgovornosti za vsebino katerekoli spletne strani, dostopne preko povezav, objavljenih na teh spletnih straneh. Olympus prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo na vaši računalniški ali drugi opremi, ki bi nastala kot posledica delovanja virusov zaradi vstopa na to stran in rabe ali nalaganja vsebine na računalnik.

Tržne znamke in registrirane tržne znamke

Vsa omenjena imena proizvodov in storitev na teh straneh so tržne znamke oz. registrirane tržne znamke njihovih poedinih lastnikov. Spletna stran in vsi tukaj vsebovani podatki, besedila, slike, video ali avdio posnetki so namenjeni izključno neposlovni in osebni uporabi. Ne glede na objavo lastniških logotipov, storitvenih znamk ali tržnih znamk na teh straneh, je dovoljenje za njihovo uporabo pridržano.

Dopuščeno je reproduciranje, shranjevanje in tiskanje vseh tu razpoložljivih informacij za osebno uporabo, s podmeno, da je Olympus Europa Holding GmbH lastnik avtorskih pravic na vseh medijih, vključno z besedili, grafičnimi podobami in fotografijami. Distribucija, izmenjava, prilagajanje, prodaja ali prenos informacij s spletnih strani je prepovedan. V kolikor ni drugače navedeno, je vsa vsebina spletnih strani zaščitena z avtorskimi pravicami in je brez predhodnega pisnega dovoljenja Olympus Europa Holding GmbH ni dovoljeno uporabiti v poslovne ali javne namene.

Prav tako brez predhodnega pisnega dovoljenja Olympus Europa Holding GmbH ni dopuščeno postavljanje spletnih povezav za dostop na katerikoli del teh spletnih strani ali postavljanje zrcalnih strani ("mirrors").

Zasebnost podatkov

Olympus Europa Holding GmbH upošteva zasebnost vseh osebnih podatkov, posredovanih s strani obiskovalcev strani. Za podrobnosti si oglejte Izjavo o varovanju osebnih podatkov.